Ratings and Recommendations by outbrain

Total Pageviews

1.4 Rekabentuk projek

1.4 Rekabentuk projek

1. Pernyataan masalah
 • Kenalpasti keperluan/ masalah
 • Kumpul maklumat & data
 • Senaraikan alternatif/ idea penyeselaian dalam bentuk lakaran
2. Perancangan, pembinaan & pengubahsuaian
 • Tentukan & rancang pembinaan
 • Sediakan jadual kerja
 • Sediakan bahan & alatan/mesin
 • Membina projek berdasarkan lukisan projek yg dipilih
 • Menguji & menilai projek
 • Mengubahsuai projek
3. Pendokumentasian
 • kumpul & rekodkan maklumat projek
 • Mengira kos pengeluaran
 • Persembahan projek

No comments:

Post a Comment