Ratings and Recommendations by outbrain

Total Pageviews

MODUL 2 – TINGKATAN 2

PANDUAN PENSKORAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

MODUL 2 – TINGKATAN 2

BIL
ASPEK /KRITERIA
CATATAN
2.1
Melakar reka bentuk projek

 1. Melakar sekurang kurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 1. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas


 1. Menyatakan sekurang kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk

 1. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih
 • Melakar – adalah lakaran bebas yang dibuat tanpa menggunakan alat lukisan berdasarkan tema.
 • Boleh dilukis dalam bentuk 3 D isometric atau oblik atau perspektif


Melukis semula lakaran terbaik yang dipilih dan mendimensi dengan kemasMenyatakan sekurang-kurangnya 3 faktor berserta dengan huraian yang ringkasPerlu sediakan pelaporan
 • Pelaporan menyatakan apakah aktiviti yang telah dilakukan dalam aspek melakar reka bentuk projek


2.2
Penghasilan projek reka bentuk
 1. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

 1. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh


 1. Membuat kemasan yang sesuai


 1. Mematuhi langkah keselamatan

  • Menyediakan bahan menepati lakaran reka bentuk  • Membuat pemasangan dengan kemas dan kukuh
  • Tidak membazir bahan


  • Membuat kemasan yang sesuai dan kemas2.3
Menggunakan alatan tangan dan mesin
 1. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul


 1. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat

 1. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan

 1. Menyimpan alatan tangan atau mesin


Pelajar boleh ditaksir dalam P&P semua tajuk yang menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul melibatkan salah satu tajuk di bawah
 • Reka bentuk dan penghasilan projek
 • Elektronik
 • Masakan
 • Tanaman Hiasan
 • Lukisan Teknik


 • Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan / mesin

Evidens :
Proses


2.4
Membuat lukisan unjuran ortografik 1. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik


 1. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik
 1. Mendimensi
(sekurang-kurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul


iv. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih


Pelajar melukis satu ortografik. Guru menyediakan lukisan isometrik dan pelajar menterjemah ke dalam unjuran ortografik

Melukis Pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi unjuran ortografik mengikut pandangan sudut ketiga

Kemas : Semua jenis garisan yang dilukis hendaklah memenuhi cirri-ciri garisan yang betul
Contoh
Garisan objek sifatnya hitam, tebal dan sekata dilukis dengan menggunakan pensil HB

Melukis 3 garisan dimensi dengan cara yang betul dan tepat mana-mana bahagian pada lukisan ortografik

Garisan jidar hendaklah dilukis oleh pelajar

Lukisan kemas dan bersih

Evidens :
Produk – lukisan unjuran ortografik


2.5
Etika makan 1. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan

 1. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan


 1. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

ATAU
Guru menilai tajuk ini dalam proses P&P
Evidens :
Proses – mengamalkan etika makan yang betul

Menyediakan satu jenis hidangan yang dipilih sama ada cara Barat atau cara Timur

Setelah siap pelajar menyusun diatas meja makan mengikut susunan peranggu meja pelajar duduk secara beretika menjamu makanan

 • Postur – posisi atau sikap tubuh seseorang
2.5
Penyediaan medium memasu

 1. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

 1. Menggaul bahan memasu dengan sekata

 1. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat

 1. Membersih dan menyimpan alatan


Evidens :
Proses – menyediakan medium memasu mengikut nisbah yang betul


Nisbah medium
7:3:2 atau 3:2:1