Ratings and Recommendations by outbrain

Total Pageviews

Modul 2 Aspek 2.5 Etika makan

Aspek 2.5 : Etika makan

i) Mempersembahkan postur yangb betul semasa makan

ii) Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan

iii) Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

Modul 2 Aspek 2.5 Penyediaan medium memasu

Aspek 2.5 : Penyediaan medium memasu

i) Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

ii) Menggaul bahan memasu dengan sekata

iii) Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat

iv) Membersih dan menyimpan alatan

Modul 3 Aspek 3.3 Keusahawanan

Aspek 3.3 : Keusahawanan

i) Menyenaraikan 5 ciri utama usahawan dengan betul

1. Daya usaha berterusan
2. Berani menghadapi risiko
3. Kreatif
4. Inovatif
5. Berpandangan jauh 

ii) Menyenaraikan 8 agensi kerajaan yang membantu usahawan

1. MARDI
2. MIDA
3. MPOB
4. UDA
5. SIRIM
6. MEDEC
7. MARA
8. PKEN
 

iii) Menerangkan secara ringkas 5 peranan kerajaan dalam membantu usahawan

1. Bimbingan dan latihan - memberi bimbingan dan latihan keusahawanan kepada peniaga dan bakal peniaga
2. Kajian dan penyelidikan - menyediakan kemudahan kajian & penyelidikan untuk barangan/ produk yang akan dipasarkan
3. Kewangan - memberi bantuan kemudahan pinjaman
4. Prasarana - menyediakan kemudahan infrastruktur untuk memudahkan perniagaan
5. Galakan dan insentif - memberi galakan/ insentif dalam bentuk pelepasan cukai untuk perniagaan baru


iv) Menyatakan 3 bidang kegiatan yan diceburi oleh usahawan dengan betul


1. Pemasaran dan agihan
2. Pengeluaran
3. Perkhidmatan

Modul 3 Aspek 3.2 Bantuan Perniagaan

Aspek 3.2 : Bantuan Perniagaan

i) Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul

Perkhidmatan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan dengan lebih baik dan berkesan

ii) Menyenaraikan 6 jenis bantuan perniagaan dengan betul

1. Pengangkutan
2. Insurans
3. Pergudangan
4. Komunikasi
5. Perbankan
6. Promosi


iii) Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih

1. Insurans
2. Promosi
3. Pengangkutan
4. Komunikasi
5. Perbankan

iv) Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut


1. Insurans - melindungi perniagaan daripada risiko
2. Promosi - memperkenalkan barangan kepada umum
3. Pengangkutan - memindahkan barangan jualan
4. Komunikasi - menerima dan menghantar maklumat
5. Perbankan - membuat pinjaman wang

Modul 3 Aspek 3.1 Perniagaan dalam negeri

Aspek 3.1 Perniagaan dalam negeri

i) Menyatakan jenis perniagaan runcit kecil-kecilan yang dipilih dengan betul

Jenis perniagaan runcit kecil-kecilan : Berkedai
Jenis kedai : Kedai tunggal khas   =   Kedai Kasut Ahmad


ii) Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul

1. Mudah ditubuhkan
2. Modal kecil
3. Mudah diuruskan
4. Dimiliki secara individi/ perkongsian


 iii) Menyatakan 4 jenis perniagaan runcit besar-besaran dengan betul


1. Francais
2. Gedung aneka jabatan
3. Kedai sejaras
4. Pasaraya


iv) Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar-besaran dengan betul


1. Dimiliki oleh syarikat/ perkongsian
2. Pengurusan lebih rumit
3. Perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan dan Pendaftar Syarikat, SSM.
4. Modal yang besar