Ratings and Recommendations by outbrain

Total Pageviews

Modul 2 Aspek 2.5 Etika makan

Aspek 2.5 : Etika makan

i) Mempersembahkan postur yangb betul semasa makan

ii) Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan

iii) Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

No comments:

Post a Comment