Ratings and Recommendations by outbrain

Total Pageviews

Modul 3 Aspek 3.2 Bantuan Perniagaan

Aspek 3.2 : Bantuan Perniagaan

i) Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul

Perkhidmatan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan dengan lebih baik dan berkesan

ii) Menyenaraikan 6 jenis bantuan perniagaan dengan betul

1. Pengangkutan
2. Insurans
3. Pergudangan
4. Komunikasi
5. Perbankan
6. Promosi


iii) Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih

1. Insurans
2. Promosi
3. Pengangkutan
4. Komunikasi
5. Perbankan

iv) Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut


1. Insurans - melindungi perniagaan daripada risiko
2. Promosi - memperkenalkan barangan kepada umum
3. Pengangkutan - memindahkan barangan jualan
4. Komunikasi - menerima dan menghantar maklumat
5. Perbankan - membuat pinjaman wang

No comments:

Post a Comment